Yenisei River/Fleuve Yenisei

Yenisei river – springtime thaw, north of Krasnoyarsk, Siberia. Fleuve Yenisei à la fonte des neiges, au nord de Krasnoyarsk en Siberie